Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

AUD

Εξέλιξη AED / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 405.0702 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 177.8304 ντιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων