συνάλλαγμα της Αλβανίας : λεκ Αλβανίας L

Αλβανία

το λεκ Αλβανίας is the currency της Αλβανίας. Ο κωδικός του του λεκ Αλβανίας είναι ALL. Χρησιμοποιούμε L ως σύμβολο του του λεκ Αλβανίας. το λεκ Αλβανίας διαιρείται σε 100 qindarkës. ALL ρυθμίζεται Bank of Albania.

Γνωρίζετε πως:

Περισσότερες πληροφορίες: μετατροπέας νομίσματος.

Συναλλαγματική ισοτιμία του λεκ Αλβανίας , συνάλλαγμα της Αλβανίας

.