Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1,137 1,1375 1,1348 -0,03 %
USD/JPY 108 108,16 107,65 0,23 %
EUR/JPY 122,8 122,89 122,42 0,2 %
GBP/USD 1,2697 1,2707 1,2669 0,02 %
AUD/USD 0,6996 0,6999 0,6985 0,15 %
USD/CAD 1,3123 1,3138 1,3117 0 %
USD/CHF 0,979 0,9814 0,9775 0,15 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1,1371 -0,02%
USD/CHF 0,9789 0,14%
EUR/CHF 1,1131 0,11%
GBP/USD 1,2697 0,02%
EUR/GBP 0,8956 -0,04%
NZD/USD 0,6688 0,12%
USD/JPY 107,99 0,23%
EUR/JPY 122,8 0,2%
USD/CAD 1,3122 0%
EUR/CAD 1,492 -0,03%
AUD/USD 0,6996 0,16%
EUR/AUD 1,6252 -0,19%

Εργαλεία Συναλλαγών