Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1.113 1.1139 1.1116 0.04 %
USD/JPY 107.77 107.8 107.52 0.19 %
EUR/JPY 119.94 120.02 119.63 0.23 %
GBP/USD 1.2537 1.2554 1.2479 0.4 %
AUD/USD 0.6802 0.681 0.6775 0.27 %
USD/CAD 1.3541 1.3583 1.353 -0.31 %
USD/CHF 0.961 0.9619 0.9601 -0.02 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1.113 0.04%
USD/CHF 0.9611 -0.01%
EUR/CHF 1.0696 0.02%
GBP/USD 1.2536 0.4%
EUR/GBP 0.8878 -0.36%
NZD/USD 0.6275 -0.11%
USD/JPY 107.76 0.19%
EUR/JPY 119.93 0.22%
USD/CAD 1.3541 -0.31%
EUR/CAD 1.5071 -0.27%
AUD/USD 0.6802 0.27%
EUR/AUD 1.6362 -0.23%

Εργαλεία Συναλλαγών

  Σύνδεση