Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1.1657 1.1675 1.1601 0.46 %
USD/JPY 109.98 110.22 109.8 0.02 %
EUR/JPY 128.21 128.61 127.58 0.47 %
GBP/USD 1.3266 1.3315 1.3245 0.16 %
AUD/USD 0.744 0.7444 0.7376 0.87 %
USD/CAD 1.3267 1.3385 1.326 -0.38 %
USD/CHF 0.9876 0.992 0.9873 -0.41 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1.1657 0.46%
USD/CHF 0.9876 -0.41%
EUR/CHF 1.1516 0.06%
GBP/USD 1.3266 0.16%
EUR/GBP 0.8789 0.32%
NZD/USD 0.6906 0.54%
USD/JPY 109.98 0.02%
EUR/JPY 128.21 0.47%
USD/CAD 1.3267 -0.38%
EUR/CAD 1.5464 0.06%
AUD/USD 0.744 0.87%
EUR/AUD 1.5666 -0.42%

Εργαλεία Συναλλαγών

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες των συνεταίρων μας και την πλατφόρμα συναλλαγών με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για 30 ημέρες

Περισσότεροι από 200000 πελάτες παγκοσμίως