Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1,1295 1,1306 1,1234 0 %
USD/JPY 110,46 110,65 110,25 -0,08 %
EUR/JPY 124,76 124,86 124,23 -0,07 %
GBP/USD 1,289 1,2898 1,2785 0,71 %
AUD/USD 0,714 0,7149 0,708 0,51 %
USD/CAD 1,3246 1,3313 1,3245 -0,39 %
USD/CHF 1,0053 1,009 1,0045 0,02 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1,1295 0%
USD/CHF 1,0053 0,02%
EUR/CHF 1,1352 0%
GBP/USD 1,289 0,71%
EUR/GBP 0,8762 -0,71%
NZD/USD 0,6863 0,46%
USD/JPY 110,46 -0,08%
EUR/JPY 124,76 -0,07%
USD/CAD 1,3246 -0,39%
EUR/CAD 1,4961 -0,39%
AUD/USD 0,714 0,51%
EUR/AUD 1,5819 -0,5%

Εργαλεία Συναλλαγών

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες των συνεταίρων μας και την πλατφόρμα συναλλαγών με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για 30 ημέρες

Περισσότεροι από 200000 πελάτες παγκοσμίως