Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1.1091 1.1091 1.1063 0.24 %
USD/JPY 108.64 108.75 108.51 0.05 %
EUR/JPY 120.49 120.58 120.12 0.29 %
GBP/USD 1.3173 1.319 1.3133 0.21 %
AUD/USD 0.681 0.6837 0.6801 -0.24 %
USD/CAD 1.3237 1.325 1.3225 -0.01 %
USD/CHF 0.9859 0.9882 0.9853 -0.21 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1.109 0.23%
USD/CHF 0.986 -0.2%
EUR/CHF 1.0935 0.04%
GBP/USD 1.3174 0.21%
EUR/GBP 0.8418 0.02%
NZD/USD 0.6543 -0.1%
USD/JPY 108.67 0.08%
EUR/JPY 120.52 0.31%
USD/CAD 1.3233 -0.03%
EUR/CAD 1.4676 0.19%
AUD/USD 0.6809 -0.25%
EUR/AUD 1.6287 0.48%

Εργαλεία Συναλλαγών