Όλες οι τιμές

price high low   %
EUR/USD 1.0861 1.0862 1.0845 0.11 %
USD/JPY 110.89 111.04 110.81 0.03 %
EUR/JPY 120.44 120.54 120.24 0.15 %
GBP/USD 1.2939 1.2942 1.2914 0.11 %
AUD/USD 0.6618 0.6621 0.6607 0.11 %
USD/CAD 1.3284 1.3297 1.3281 -0.02 %
USD/CHF 0.9788 0.9805 0.9787 -0.12 %

Ζωντανές forex τιμές

EUR/USD 1.0862 0.12%
USD/CHF 0.9788 -0.12%
EUR/CHF 1.0631 -0.01%
GBP/USD 1.2939 0.11%
EUR/GBP 0.8395 0.01%
NZD/USD 0.6352 0.16%
USD/JPY 110.89 0.04%
EUR/JPY 120.45 0.15%
USD/CAD 1.3284 -0.02%
EUR/CAD 1.4429 0.09%
AUD/USD 0.6618 0.11%
EUR/AUD 1.6412 0.01%

Εργαλεία Συναλλαγών