Όλες οι τιμές

price high low   %
Dow Jones 39069 39115 39046 -0.07%
S&P500 5086 5088 5076 0.04%
Nasdaq 100 17939 17947 17876 0.12%
Euro Stoxx 50 4860 4871 4856 -0.22%
FTSE 100 7721 7724 7680 0.27%
CAC40 7930 7959 7927 -0.44%
DAX 17418 17432 17368 -0.03%
Hong Kong HSI 16713 16890 16609 0.4%
Nikkei 225 39250 39345 39102 -0.25%

Ζωντανές τιμές χρηματιστηριακών αγορών

Dow Jones 39064 -0.08%
S&P500 5086 0.03%
Nasdaq 100 17939 0.12%
Nikkei 225 39255 -0.24%
DAX 17419 -0.02%
FTSE 100 7721 0.27%
CAC40 7930 -0.44%
Euro Stoxx 50 4860 -0.22%
.
  Σύνδεση