Όλες οι τιμές

price high low   %
Dow Jones 35544 35596 35514 -0.09%
S&P500 4562 4565 4555 -0.02%
Nasdaq 100 15668 15680 15608 0.16%
Euro Stoxx 50 4229 4231 4211 0.46%
FTSE 100 7243 7271 7219 -0.14%
CAC40 6782 6782 6744 0.7%
DAX 15680 15716 15651 0.03%
Hong Kong HSI 25475 25750 25420 -0.58%
Nikkei 225 28798 28905 28698 0.01%

Ζωντανές τιμές χρηματιστηριακών αγορών

Dow Jones 35540 -0.1%
S&P500 4562 -0.02%
Nasdaq 100 15668 0.17%
Nikkei 225 28798 0.01%
DAX 15677 0.01%
FTSE 100 7242 -0.15%
CAC40 6778 0.64%
Euro Stoxx 50 4228 0.43%
  Σύνδεση