Όλες οι τιμές

price high low   %
Dow Jones 35110 35136 35076 -0.03%
S&P500 4418 4422 4415 -0.07%
Nasdaq 100 15116 15132 15106 -0.07%
Euro Stoxx 50 4104 4105 4071 -0.03%
FTSE 100 7021 7030 7016 -0.08%
CAC40 6589 6590 6517 0.33%
DAX 15611 15635 15591 -0.1%
Hong Kong HSI 25956 26340 25726 -0.7%
Nikkei 225 28010 28052 27878 0.33%

Ζωντανές τιμές χρηματιστηριακών αγορών

Dow Jones 35112 -0.03%
S&P500 4418 -0.07%
Nasdaq 100 15117 -0.07%
Nikkei 225 28010 0.33%
DAX 15611 -0.1%
FTSE 100 7021 -0.07%
CAC40 6589 0.33%
Euro Stoxx 50 4104 -0.03%
  Σύνδεση