ευρώ

EUR 106.5 -0.06%
EUR/AUD 1.5513 -0.76%
EUR/CAD 1.4996 0.06%
EUR/CHF 1.1053 0.47%
EUR/GBP 0.8694 0.06%
EUR/JPY 130.51 0.23%
EUR/NZD 1.6783 -0.88%
EUR/USD 1.1979 0.21%

δολάριο ΗΠΑ

USD 87.2803 -0.31%
AUD/USD 0.7722 0.98%
EUR/USD 1.1979 0.21%
GBP/USD 1.3779 0.15%
NZD/USD 0.7138 1.1%
USD/CAD 1.2519 -0.15%
USD/CHF 0.9226 0.24%
USD/JPY 108.95 0.02%

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 72.2882 -0.16%
EUR/GBP 0.8694 0.06%
GBP/AUD 1.7845 -0.82%
GBP/CAD 1.7251 0%
GBP/CHF 1.2711 0.38%
GBP/JPY 150.12 0.16%
GBP/NZD 1.9305 -0.94%
GBP/USD 1.3779 0.15%

φράγκο Ελβετίας

CHF 160.821 -0.58%
AUD/CHF 0.7125 1.24%
CAD/CHF 0.7369 0.39%
CHF/JPY 118.07 -0.24%
EUR/CHF 1.1053 0.47%
GBP/CHF 1.2711 0.38%
NZD/CHF 0.6586 1.36%
USD/CHF 0.9226 0.24%

δολάριο Αυστραλίας

AUD 105.2429 0.81%
AUD/CAD 0.9667 0.83%
AUD/CHF 0.7125 1.24%
AUD/JPY 84.12 0.99%
AUD/NZD 1.0819 -0.11%
AUD/USD 0.7722 0.98%
EUR/AUD 1.5513 -0.76%
GBP/AUD 1.7845 -0.82%

δολάριο Καναδά

CAD 103.0131 -0.14%
AUD/CAD 0.9667 0.83%
CAD/CHF 0.7369 0.39%
CAD/JPY 87.02 0.16%
EUR/CAD 1.4996 0.06%
GBP/CAD 1.7251 0%
NZD/CAD 0.8934 0.93%
USD/CAD 1.2519 -0.15%

γιεν Ιαπωνίας

JPY 80.9714 -0.34%
AUD/JPY 84.12 0.99%
CAD/JPY 87.02 0.16%
CHF/JPY 118.07 -0.24%
EUR/JPY 130.51 0.23%
GBP/JPY 150.12 0.16%
NZD/JPY 77.76 1.11%
USD/JPY 108.95 0.02%

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 124.1618 0.91%
AUD/NZD 1.0819 -0.11%
EUR/NZD 1.6783 -0.88%
GBP/NZD 1.9305 -0.94%
NZD/CAD 0.8934 0.93%
NZD/CHF 0.6586 1.36%
NZD/JPY 77.76 1.11%
NZD/USD 0.7138 1.1%
  Σύνδεση