ευρώ

EUR 108.389 -0.23 %
EUR/AUD 1.6485 -0.05 %
EUR/CAD 1.5748 -0.02 %
EUR/CHF 1.0758 -0.21 %
EUR/GBP 0.9004 -0.46 %
EUR/JPY 124.94 -0.31 %
EUR/NZD 1.7821 -0.23 %
EUR/USD 1.1843 -0.25 %

δολάριο ΗΠΑ

USD 90.064 0.05 %
AUD/USD 0.7184 -0.19 %
EUR/USD 1.1843 -0.25 %
GBP/USD 1.3153 0.21 %
NZD/USD 0.6645 -0.01 %
USD/CAD 1.3297 0.23 %
USD/CHF 0.9084 0.04 %
USD/JPY 105.5 -0.06 %

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 70.6153 0.3 %
EUR/GBP 0.9004 -0.46 %
GBP/AUD 1.8308 0.4 %
GBP/CAD 1.7489 0.44 %
GBP/CHF 1.1948 0.24 %
GBP/JPY 138.76 0.15 %
GBP/NZD 1.9793 0.23 %
GBP/USD 1.3153 0.21 %

φράγκο Ελβετίας

CHF 168.444 0.01 %
AUD/CHF 0.6526 -0.16 %
CAD/CHF 0.6832 -0.2 %
CHF/JPY 116.13 -0.1 %
EUR/CHF 1.0758 -0.21 %
GBP/CHF 1.1948 0.24 %
NZD/CHF 0.6037 0.02 %
USD/CHF 0.9084 0.04 %

δολάριο Αυστραλίας

AUD 99.9512 -0.17 %
AUD/CAD 0.9553 0.04 %
AUD/CHF 0.6526 -0.16 %
AUD/JPY 75.79 -0.26 %
AUD/NZD 1.0811 -0.18 %
AUD/USD 0.7184 -0.19 %
EUR/AUD 1.6485 -0.05 %
GBP/AUD 1.8308 0.4 %

δολάριο Καναδά

CAD 99.1605 -0.22 %
AUD/CAD 0.9553 0.04 %
CAD/CHF 0.6832 -0.2 %
CAD/JPY 79.34 -0.3 %
EUR/CAD 1.5748 -0.02 %
GBP/CAD 1.7489 0.44 %
NZD/CAD 0.8836 0.21 %
USD/CAD 1.3297 0.23 %

γιεν Ιαπωνίας

JPY 86.7814 0.13 %
AUD/JPY 75.79 -0.26 %
CAD/JPY 79.34 -0.3 %
CHF/JPY 116.13 -0.1 %
EUR/JPY 124.94 -0.31 %
GBP/JPY 138.76 0.15 %
NZD/JPY 70.11 -0.08 %
USD/JPY 105.5 -0.06 %

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 118.141 0.03 %
AUD/NZD 1.0811 -0.18 %
EUR/NZD 1.7821 -0.23 %
GBP/NZD 1.9793 0.23 %
NZD/CAD 0.8836 0.21 %
NZD/CHF 0.6037 0.02 %
NZD/JPY 70.11 -0.08 %
NZD/USD 0.6645 -0.01 %
  Σύνδεση