ευρώ

EUR 107.837 0.2%
EUR/AUD 1.6402 0.27%
EUR/CAD 1.461 -0.05%
EUR/CHF 0.9465 -0.07%
EUR/GBP 0.8572 -0.05%
EUR/JPY 157.35 0.85%
EUR/NZD 1.7603 0.13%
EUR/USD 1.0756 -0.05%

δολάριο ΗΠΑ

USD 100.104 0.26%
AUD/USD 0.6557 -0.27%
EUR/USD 1.0756 -0.05%
GBP/USD 1.2545 -0.03%
NZD/USD 0.611 -0.2%
USD/CAD 1.3584 0.01%
USD/CHF 0.88 0%
USD/JPY 146.28 0.9%

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 74.508 0.26%
EUR/GBP 0.8572 -0.05%
GBP/AUD 1.9136 0.33%
GBP/CAD 1.7045 0%
GBP/CHF 1.1041 -0.01%
GBP/JPY 183.54 0.89%
GBP/NZD 2.0533 0.17%
GBP/USD 1.2545 -0.03%

φράγκο Ελβετίας

CHF 192.485 0.25%
AUD/CHF 0.5771 -0.33%
CAD/CHF 0.6478 -0.02%
CHF/JPY 166.22 0.89%
EUR/CHF 0.9465 -0.07%
GBP/CHF 1.1041 -0.01%
NZD/CHF 0.5377 -0.2%
USD/CHF 0.88 0%

δολάριο Αυστραλίας

AUD 100.017 -0.1%
AUD/CAD 0.8907 -0.32%
AUD/CHF 0.5771 -0.33%
AUD/JPY 95.93 0.58%
AUD/NZD 1.0732 -0.14%
AUD/USD 0.6557 -0.27%
EUR/AUD 1.6402 0.27%
GBP/AUD 1.9136 0.33%

δολάριο Καναδά

CAD 107.462 0.26%
AUD/CAD 0.8907 -0.32%
CAD/CHF 0.6478 -0.02%
CAD/JPY 107.68 0.88%
EUR/CAD 1.461 -0.05%
GBP/CAD 1.7045 0%
NZD/CAD 0.8299 -0.2%
USD/CAD 1.3584 0.01%

γιεν Ιαπωνίας

JPY 65.6083 -0.81%
AUD/JPY 95.93 0.58%
CAD/JPY 107.68 0.88%
CHF/JPY 166.22 0.89%
EUR/JPY 157.35 0.85%
GBP/JPY 183.54 0.89%
NZD/JPY 89.38 0.71%
USD/JPY 146.28 0.9%

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 119.191 0.04%
AUD/NZD 1.0732 -0.14%
EUR/NZD 1.7603 0.13%
GBP/NZD 2.0533 0.17%
NZD/CAD 0.8299 -0.2%
NZD/CHF 0.5377 -0.2%
NZD/JPY 89.38 0.71%
NZD/USD 0.611 -0.2%
.
  Σύνδεση