ευρώ

EUR 104.34 0.23%
EUR/AUD 1.5487 0.14%
EUR/CAD 1.4391 0.3%
EUR/CHF 1.067 0.19%
EUR/GBP 0.8458 0.14%
EUR/JPY 132.28 0.24%
EUR/NZD 1.6215 0.14%
EUR/USD 1.1643 0.38%

δολάριο ΗΠΑ

USD 88.3563 -0.21%
AUD/USD 0.7518 0.23%
EUR/USD 1.1643 0.38%
GBP/USD 1.3763 0.23%
NZD/USD 0.7181 0.25%
USD/CAD 1.2361 -0.08%
USD/CHF 0.9164 -0.19%
USD/JPY 113.62 -0.14%

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 73.1053 0.05%
EUR/GBP 0.8458 0.14%
GBP/AUD 1.8309 0%
GBP/CAD 1.7014 0.16%
GBP/CHF 1.2614 0.04%
GBP/JPY 156.37 0.09%
GBP/NZD 1.9169 -0.01%
GBP/USD 1.3763 0.23%

φράγκο Ελβετίας

CHF 163.882 0.01%
AUD/CHF 0.6889 0.04%
CAD/CHF 0.7414 -0.11%
CHF/JPY 123.97 0.04%
EUR/CHF 1.067 0.19%
GBP/CHF 1.2614 0.04%
NZD/CHF 0.658 0.05%
USD/CHF 0.9164 -0.19%

δολάριο Αυστραλίας

AUD 103.295 0.06%
AUD/CAD 0.9292 0.15%
AUD/CHF 0.6889 0.04%
AUD/JPY 85.41 0.09%
AUD/NZD 1.047 -0.01%
AUD/USD 0.7518 0.23%
EUR/AUD 1.5487 0.14%
GBP/AUD 1.8309 0%

δολάριο Καναδά

CAD 105.764 -0.12%
AUD/CAD 0.9292 0.15%
CAD/CHF 0.7414 -0.11%
CAD/JPY 91.92 -0.06%
EUR/CAD 1.4391 0.3%
GBP/CAD 1.7014 0.16%
NZD/CAD 0.8875 0.17%
USD/CAD 1.2361 -0.08%

γιεν Ιαπωνίας

JPY 78.028 -0.05%
AUD/JPY 85.41 0.09%
CAD/JPY 91.92 -0.06%
CHF/JPY 123.97 0.04%
EUR/JPY 132.28 0.24%
GBP/JPY 156.37 0.09%
NZD/JPY 81.58 0.1%
USD/JPY 113.62 -0.14%

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 126.466 0.07%
AUD/NZD 1.047 -0.01%
EUR/NZD 1.6215 0.14%
GBP/NZD 1.9169 -0.01%
NZD/CAD 0.8875 0.17%
NZD/CHF 0.658 0.05%
NZD/JPY 81.58 0.1%
NZD/USD 0.7181 0.25%
  Σύνδεση