ευρώ

EUR 103.071 -0.04%
EUR/AUD 1.5187 -0.03%
EUR/CAD 1.3478 -0.08%
EUR/CHF 1.0005 -0.03%
EUR/GBP 0.8614 -0.03%
EUR/JPY 142.32 0.01%
EUR/NZD 1.6782 -0.07%
EUR/USD 1.0469 -0.09%

δολάριο ΗΠΑ

USD 98.6491 0.06%
AUD/USD 0.6894 -0.06%
EUR/USD 1.0469 -0.09%
GBP/USD 1.2153 -0.06%
NZD/USD 0.6238 -0.01%
USD/CAD 1.2874 0.01%
USD/CHF 0.9557 0.06%
USD/JPY 135.95 0.11%

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 70.6235 -0.01%
EUR/GBP 0.8614 -0.03%
GBP/AUD 1.763 0.01%
GBP/CAD 1.5646 -0.05%
GBP/CHF 1.1614 -0.01%
GBP/JPY 165.22 0.04%
GBP/NZD 1.9481 -0.05%
GBP/USD 1.2153 -0.06%

φράγκο Ελβετίας

CHF 173.696 -0.01%
AUD/CHF 0.6589 0%
CAD/CHF 0.7424 0.05%
CHF/JPY 142.25 0.05%
EUR/CHF 1.0005 -0.03%
GBP/CHF 1.1614 -0.01%
NZD/CHF 0.5962 0.04%
USD/CHF 0.9557 0.06%

δολάριο Αυστραλίας

AUD 104.355 0%
AUD/CAD 0.8875 -0.05%
AUD/CHF 0.6589 0%
AUD/JPY 93.72 0.05%
AUD/NZD 1.1051 -0.04%
AUD/USD 0.6894 -0.06%
EUR/AUD 1.5187 -0.03%
GBP/AUD 1.763 0.01%

δολάριο Καναδά

CAD 112.536 0.05%
AUD/CAD 0.8875 -0.05%
CAD/CHF 0.7424 0.05%
CAD/JPY 105.59 0.09%
EUR/CAD 1.3478 -0.08%
GBP/CAD 1.5646 -0.05%
NZD/CAD 0.8032 0%
USD/CAD 1.2874 0.01%

γιεν Ιαπωνίας

JPY 70.5966 -0.06%
AUD/JPY 93.72 0.05%
CAD/JPY 105.59 0.09%
CHF/JPY 142.25 0.05%
EUR/JPY 142.32 0.01%
GBP/JPY 165.22 0.04%
NZD/JPY 84.81 0.09%
USD/JPY 135.95 0.11%

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 120.262 0.04%
AUD/NZD 1.1051 -0.04%
EUR/NZD 1.6782 -0.07%
GBP/NZD 1.9481 -0.05%
NZD/CAD 0.8032 0%
NZD/CHF 0.5962 0.04%
NZD/JPY 84.81 0.09%
NZD/USD 0.6238 -0.01%
.
  Σύνδεση