ευρώ

EUR 106.072 0.12%
EUR/AUD 1.6059 0.45%
EUR/CAD 1.489 0.56%
EUR/CHF 1.0806 -0.02%
EUR/GBP 0.8514 -0.28%
EUR/JPY 129.71 -0.39%
EUR/NZD 1.6983 0.71%
EUR/USD 1.1819 0.12%

δολάριο ΗΠΑ

USD 88.2978 -0.02%
AUD/USD 0.736 -0.32%
EUR/USD 1.1819 0.12%
GBP/USD 1.3882 0.4%
NZD/USD 0.696 -0.58%
USD/CAD 1.2598 0.43%
USD/CHF 0.9142 -0.15%
USD/JPY 109.75 -0.51%

λίρα στερλίνα Βρετανίας

GBP 73.8097 0.46%
EUR/GBP 0.8514 -0.28%
GBP/AUD 1.886 0.73%
GBP/CAD 1.7488 0.84%
GBP/CHF 1.2692 0.26%
GBP/JPY 152.35 -0.11%
GBP/NZD 1.9946 0.99%
GBP/USD 1.3882 0.4%

φράγκο Ελβετίας

CHF 164.206 0.14%
AUD/CHF 0.6729 -0.46%
CAD/CHF 0.7257 -0.58%
CHF/JPY 120.04 -0.36%
EUR/CHF 1.0806 -0.02%
GBP/CHF 1.2692 0.26%
NZD/CHF 0.6363 -0.73%
USD/CHF 0.9142 -0.15%

δολάριο Αυστραλίας

AUD 100.778 -0.38%
AUD/CAD 0.9273 0.11%
AUD/CHF 0.6729 -0.46%
AUD/JPY 80.78 -0.82%
AUD/NZD 1.0576 0.27%
AUD/USD 0.736 -0.32%
EUR/AUD 1.6059 0.45%
GBP/AUD 1.886 0.73%

δολάριο Καναδά

CAD 103.439 -0.51%
AUD/CAD 0.9273 0.11%
CAD/CHF 0.7257 -0.58%
CAD/JPY 87.12 -0.94%
EUR/CAD 1.489 0.56%
GBP/CAD 1.7488 0.84%
NZD/CAD 0.8768 -0.15%
USD/CAD 1.2598 0.43%

γιεν Ιαπωνίας

JPY 81.224 0.58%
AUD/JPY 80.78 -0.82%
CAD/JPY 87.12 -0.94%
CHF/JPY 120.04 -0.36%
EUR/JPY 129.71 -0.39%
GBP/JPY 152.35 -0.11%
NZD/JPY 76.38 -1.09%
USD/JPY 109.75 -0.51%

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

NZD 122.065 -0.67%
AUD/NZD 1.0576 0.27%
EUR/NZD 1.6983 0.71%
GBP/NZD 1.9946 0.99%
NZD/CAD 0.8768 -0.15%
NZD/CHF 0.6363 -0.73%
NZD/JPY 76.38 -1.09%
NZD/USD 0.696 -0.58%
  Σύνδεση