ευρώ

EUR/AUD 1,6362 -0,27 %
EUR/CAD 1,4717 -0,54 %
EUR/CHF 1,0852 0,02 %
EUR/GBP 0,9131 -0,63 %
EUR/JPY 117,96 0,07 %
EUR/NZD 1,7255 -0,07 %
EUR/USD 1,109 -0,18 %

δολάριο ΗΠΑ

AUD/USD 0,6779 0,1 %
EUR/USD 1,109 -0,18 %
GBP/USD 1,2147 0,46 %
NZD/USD 0,6427 -0,12 %
USD/CAD 1,3269 -0,37 %
USD/CHF 0,9784 0,2 %
USD/JPY 106,36 0,25 %

λίρα στερλίνα Βρετανίας

EUR/GBP 0,9131 -0,63 %
GBP/AUD 1,7919 0,36 %
GBP/CAD 1,6116 0,09 %
GBP/CHF 1,1883 0,64 %
GBP/JPY 129,18 0,7 %
GBP/NZD 1,8898 0,56 %
GBP/USD 1,2147 0,46 %

φράγκο Ελβετίας

AUD/CHF 0,6632 0,29 %
CAD/CHF 0,7374 0,56 %
CHF/JPY 108,72 0,07 %
EUR/CHF 1,0852 0,02 %
GBP/CHF 1,1883 0,64 %
NZD/CHF 0,6288 0,08 %
USD/CHF 0,9784 0,2 %

δολάριο Αυστραλίας

AUD/CAD 0,8993 -0,28 %
AUD/CHF 0,6632 0,29 %
AUD/JPY 72,09 0,34 %
AUD/NZD 1,0547 0,2 %
AUD/USD 0,6779 0,1 %
EUR/AUD 1,6362 -0,27 %
GBP/AUD 1,7919 0,36 %

δολάριο Καναδά

AUD/CAD 0,8993 -0,28 %
CAD/CHF 0,7374 0,56 %
CAD/JPY 80,17 0,63 %
EUR/CAD 1,4717 -0,54 %
GBP/CAD 1,6116 0,09 %
NZD/CAD 0,853 -0,46 %
USD/CAD 1,3269 -0,37 %

γιεν Ιαπωνίας

AUD/JPY 72,09 0,34 %
CAD/JPY 80,17 0,63 %
CHF/JPY 108,72 0,07 %
EUR/JPY 117,96 0,07 %
GBP/JPY 129,18 0,7 %
NZD/JPY 68,36 0,15 %
USD/JPY 106,36 0,25 %

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

AUD/NZD 1,0547 0,2 %
EUR/NZD 1,7255 -0,07 %
GBP/NZD 1,8898 0,56 %
NZD/CAD 0,853 -0,46 %
NZD/CHF 0,6288 0,08 %
NZD/JPY 68,36 0,15 %
NZD/USD 0,6427 -0,12 %