Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 63,14 63,63 62,86 0,44 %
Πετρέλαιο West Texas 55,89 56,36 55,69 0,36 %
Φυσικό αέριο 2,3 2,3 2,29 -0,04 %
Χρυσός (usd) 1438,27 1445,35 1436,69 -0,33 %
Ασήμι (usd) 16,4119 16,4683 16,3104 0,52 %
Πλατίνα (usd) 855,52 858,77 850,15 0,58 %
Χαλκός (usd) 2,7631 2,7746 2,7134 1,82 %

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων