Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 68,6 68,81 68,05 0,68 %
Πετρέλαιο West Texas 58,43 58,6 58,02 0,66 %
Φυσικό αέριο 2,57 2,58 2,57 -0,21 %
Χρυσός (usd) 1281,39 1285,28 1281,23 -0,22 %
Ασήμι (usd) 14,5507 14,6134 14,5385 -0,37 %
Πλατίνα (usd) 807,4 809,4 799,78 0,77 %
Χαλκός (usd) 2,6889 2,6984 2,6774 0,39 %

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων