Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 61,34 61,53 59,1 2,51 %
Πετρέλαιο West Texas 55,77 56 53,56 3,02 %
Φυσικό αέριο 2,28 2,3 2,25 -0,11 %
Χρυσός (usd) 1493,53 1496,07 1487,81 0,31 %
Ασήμι (usd) 17,5647 17,6208 17,5086 0,07 %
Πλατίνα (usd) 917,41 919,84 890,45 2,71 %
Χαλκός (usd) 2,6655 2,6704 2,611 1,35 %

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων