Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 67,48 67,56 66,64 0,75 %
Πετρέλαιο West Texas 59,07 59,11 58,02 1,23 %
Φυσικό αέριο 2,84 2,84 2,77 1,67 %
Χρυσός (usd) 1304,34 1306,78 1298,32 0,15 %
Ασήμι (usd) 15,3974 15,4245 15,2281 0,7 %
Πλατίνα (usd) 832,23 839,27 823,48 0,07 %
Χαλκός (usd) 2,9121 2,924 2,8906 0,46 %

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων