Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 66.52 68.25 65.74 -1.18%
Πετρέλαιο West Texas 62.32 64.26 61.53 -1.94%
Φυσικό αέριο 2.73 2.75 2.71 -0.11%
Χρυσός (usd) 1778.51 1780.38 1763.87 0.35%
Ασήμι (usd) 25.8865 26.0785 25.7025 0.14%
Πλατίνα (usd) 1196.55 1213.7 1186 -1.34%
Χαλκός (usd) 4.2124 4.2869 4.2124 -0.35%

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων

  Σύνδεση