Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 85,4 -83,9 -77,7 -41,9 -54,4 84,7 -3,7 -65,7 73,2
GBPUSD 85,4 100 -88,9 -89,5 -74,6 -54,7 87 -49,6 -82,7 46,7
USDCHF -83,9 -88,9 100 91,6 71,9 57,1 -88,2 50,3 89,5 -32,8
USDJPY -77,7 -89,5 91,6 100 88,4 53,3 -91,3 47 84,5 -36,5
EURJPY -41,9 -74,6 71,9 88,4 100 34,6 -71,5 72,2 75,7 -16,5
USDCAD -54,4 -54,7 57,1 53,3 34,6 100 -67,4 41,6 63,9 -45,8
AUDUSD 84,7 87 -88,2 -91,3 -71,5 -67,4 100 -66,8 -94,2 43,2
EURAUD -3,7 -49,6 50,3 47 72,2 41,6 -66,8 100 66,7 -35
USDZAR -65,7 -82,7 89,5 84,5 75,7 63,9 -94,2 66,7 100 -42,2
USDHKD 73,2 46,7 -32,8 -36,5 -16,5 -45,8 43,2 -35 -42,2 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 88,1 -52 -16,2 88,1 -95,1 83,1 -24,6 -94,2 -50,2
GBPUSD 88,1 100 -69,6 -19,4 74 -85,2 67,5 -11,6 -81,2 -47,3
USDCHF -52 -69,6 100 25,5 -37 41,6 -24,2 -19,9 38,5 24,4
USDJPY -16,2 -19,4 25,5 100 31,9 20,2 -14,1 6,3 13,6 -35,4
EURJPY 88,1 74 -37 31,9 100 -81,2 73,6 -22,1 -84,2 -65,6
USDCAD -95,1 -85,2 41,6 20,2 -81,2 100 -87,5 37,9 94,8 38,8
AUDUSD 83,1 67,5 -24,2 -14,1 73,6 -87,5 100 -74,4 -88,7 -24,5
EURAUD -24,6 -11,6 -19,9 6,3 -22,1 37,9 -74,4 100 41,3 -17,6
USDZAR -94,2 -81,2 38,5 13,6 -84,2 94,8 -88,7 41,3 100 47,8
USDHKD -50,2 -47,3 24,4 -35,4 -65,6 38,8 -24,5 -17,6 47,8 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 95,3 -87,2 37,1 98,4 -89,3 92,2 -69,9 -90,7 4,2
GBPUSD 95,3 100 -94,5 35,1 94 -81,3 88,9 -68,6 -88,5 -6
USDCHF -87,2 -94,5 100 -34 -87,1 68,5 -79,7 59,8 79,7 16,4
USDJPY 37,1 35,1 -34 100 52,9 -36,7 39,1 -34,9 -38,4 5,9
EURJPY 98,4 94 -87,1 52,9 100 -87,9 91,2 -69,8 -89,6 3,5
USDCAD -89,3 -81,3 68,5 -36,7 -87,9 100 -94,7 85,2 92,9 -40,6
AUDUSD 92,2 88,9 -79,7 39,1 91,2 -94,7 100 -92,1 -97,9 30,5
EURAUD -69,9 -68,6 59,8 -34,9 -69,8 85,2 -92,1 100 89,8 -52
USDZAR -90,7 -88,5 79,7 -38,4 -89,6 92,9 -97,9 89,8 100 -31
USDHKD 4,2 -6 16,4 5,9 3,5 -40,6 30,5 -52 -31 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 62,5 -51,6 -37,1 61,6 -70,1 46,4 43,4 -35,6 25,3
GBPUSD 62,5 100 -57,2 -28,2 34,5 -30,6 3,5 53 11,3 48,4
USDCHF -51,6 -57,2 100 66 8,2 37,1 -23,7 -22,2 0,7 -42,1
USDJPY -37,1 -28,2 66 100 50,2 33,7 -15,9 -17,1 -9,2 -30,3
EURJPY 61,6 34,5 8,2 50,2 100 -36,4 28,6 27 -40 -2,1
USDCAD -70,1 -30,6 37,1 33,7 -36,4 100 -59 -3,5 62,3 -21,7
AUDUSD 46,4 3,5 -23,7 -15,9 28,6 -59 100 -59,7 -76,8 -30,8
EURAUD 43,4 53 -22,2 -17,1 27 -3,5 -59,7 100 45,7 54
USDZAR -35,6 11,3 0,7 -9,2 -40 62,3 -76,8 45,7 100 35,5
USDHKD 25,3 48,4 -42,1 -30,3 -2,1 -21,7 -30,8 54 35,5 100

Εργαλεία Συναλλαγών