Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 7.8 -88.4 -74.9 16.1 63.4 -61.4 90.3 65.4 -59.8
GBPUSD 7.8 100 17.3 -15.3 -13.1 -12.1 12.1 -34.3 -38.6 35.9
USDCHF -88.4 17.3 100 80.5 7.9 -71.9 75 -92 -86.9 64.8
USDJPY -74.9 -15.3 80.5 100 56.7 -66 46.5 -63.9 -66.6 35.3
EURJPY 16.1 -13.1 7.9 56.7 100 -17.5 -9.7 15.8 -17 -21.7
USDCAD 63.4 -12.1 -71.9 -66 -17.5 100 -82.8 79.7 78 -23.6
AUDUSD -61.4 12.1 75 46.5 -9.7 -82.8 100 -88.4 -74.4 44.4
EURAUD 90.3 -34.3 -92 -63.9 15.8 79.7 -88.4 100 82.3 -58.2
USDZAR 65.4 -38.6 -86.9 -66.6 -17 78 -74.4 82.3 100 -48.6
USDHKD -59.8 35.9 64.8 35.3 -21.7 -23.6 44.4 -58.2 -48.6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 71.5 -62.8 -62.2 5.6 -45.7 38.4 0.8 -32.1 -39.1
GBPUSD 71.5 100 -80.1 -79.4 -40.5 -75.1 69.5 -46.6 -68.7 -33.3
USDCHF -62.8 -80.1 100 96.7 70 89.1 -82.6 65.3 74.9 17.6
USDJPY -62.2 -79.4 96.7 100 74.7 87.8 -81.8 62.8 71.1 16.4
EURJPY 5.6 -40.5 70 74.7 100 73.3 -72.4 80.8 63.5 -12.1
USDCAD -45.7 -75.1 89.1 87.8 73.3 100 -98.3 87.1 92 36.6
AUDUSD 38.4 69.5 -82.6 -81.8 -72.4 -98.3 100 -92 -95.2 -38.8
EURAUD 0.8 -46.6 65.3 62.8 80.8 87.1 -92 100 89.6 28
USDZAR -32.1 -68.7 74.9 71.1 63.5 92 -95.2 89.6 100 48
USDHKD -39.1 -33.3 17.6 16.4 -12.1 36.6 -38.8 28 48 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 62 -19.4 -37.3 20 -19 28.3 37.7 10.7 -5.6
GBPUSD 62 100 -21.5 -35.1 0.2 -6.9 25.8 14.8 45.1 -45.6
USDCHF -19.4 -21.5 100 81.7 74.7 21.3 -22.3 9.2 -47.9 56
USDJPY -37.3 -35.1 81.7 100 83.5 -0.7 -0.7 -23.2 -61.2 48.7
EURJPY 20 0.2 74.7 83.5 100 -11.9 16.1 -2.5 -58 47.8
USDCAD -19 -6.9 21.3 -0.7 -11.9 100 -92.3 76.4 49.4 -25.6
AUDUSD 28.3 25.8 -22.3 -0.7 16.1 -92.3 100 -78.5 -44.5 8.2
EURAUD 37.7 14.8 9.2 -23.2 -2.5 76.4 -78.5 100 49.8 -11.5
USDZAR 10.7 45.1 -47.9 -61.2 -58 49.4 -44.5 49.8 100 -65.7
USDHKD -5.6 -45.6 56 48.7 47.8 -25.6 8.2 -11.5 -65.7 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 81.6 -26.3 -39.9 83.2 -89.7 91.4 15 49.3 84.1
GBPUSD 81.6 100 -42 -5.8 84.2 -87 80.8 -2.5 31.4 52.7
USDCHF -26.3 -42 100 -25.2 -43.7 46.4 -35 21.8 8.5 -0.9
USDJPY -39.9 -5.8 -25.2 100 17.6 13.1 -40.3 4.2 13.6 -26.1
EURJPY 83.2 84.2 -43.7 17.6 100 -88.5 74 18.4 60.8 74.3
USDCAD -89.7 -87 46.4 13.1 -88.5 100 -93.4 14 -34.5 -67.6
AUDUSD 91.4 80.8 -35 -40.3 74 -93.4 100 -26.3 20.6 65
EURAUD 15 -2.5 21.8 4.2 18.4 14 -26.3 100 67.4 41.5
USDZAR 49.3 31.4 8.5 13.6 60.8 -34.5 20.6 67.4 100 73.1
USDHKD 84.1 52.7 -0.9 -26.1 74.3 -67.6 65 41.5 73.1 100

Εργαλεία Συναλλαγών

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες των συνεταίρων μας και την πλατφόρμα συναλλαγών με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για 30 ημέρες