Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 45,4 -96,8 -66,3 83 -34,5 -22,7 96 -73,8 -23,9
GBPUSD 45,4 100 -52,9 -50,5 23,2 -24,7 26,6 33,1 -63,5 19,5
USDCHF -96,8 -52,9 100 67,2 -79,9 34,8 17,5 -93,1 74,2 18,7
USDJPY -66,3 -50,5 67,2 100 -13,4 8,9 -2,6 -59 76,7 -17,3
EURJPY 83 23,2 -79,9 -13,4 100 -38,5 -32,2 83,3 -40,6 -45,9
USDCAD -34,5 -24,7 34,8 8,9 -38,5 100 3,1 -31,4 55,4 13,9
AUDUSD -22,7 26,6 17,5 -2,6 -32,2 3,1 100 -48,9 10,1 -19,7
EURAUD 96 33,1 -93,1 -59 83,3 -31,4 -48,9 100 -69 -18
USDZAR -73,8 -63,5 74,2 76,7 -40,6 55,4 10,1 -69 100 -17,6
USDHKD -23,9 19,5 18,7 -17,3 -45,9 13,9 -19,7 -18 -17,6 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 96,8 -97,7 -74,9 89,5 -94,4 92,1 24,7 72,9 -13,2
GBPUSD 96,8 100 -96,3 -70,5 88 -96,3 94,8 9,9 82,6 -13,6
USDCHF -97,7 -96,3 100 74,6 -86,5 93,6 -90,3 -23,3 -75,8 13,6
USDJPY -74,9 -70,5 74,6 100 -37,5 73,8 -64,5 -29,5 -37,5 49,6
EURJPY 89,5 88 -86,5 -37,5 100 -82,4 85,4 14,6 76,6 15,3
USDCAD -94,4 -96,3 93,6 73,8 -82,4 100 -93,6 -6,8 -72,5 26,9
AUDUSD 92,1 94,8 -90,3 -64,5 85,4 -93,6 100 -15,1 74,6 -8,5
EURAUD 24,7 9,9 -23,3 -29,5 14,6 -6,8 -15,1 100 -0,5 -12,5
USDZAR 72,9 82,6 -75,8 -37,5 76,6 -72,5 74,6 -0,5 100 2,6
USDHKD -13,2 -13,6 13,6 49,6 15,3 26,9 -8,5 -12,5 2,6 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75,8 -78,4 -8,2 91,8 -91,7 52,6 9,7 -17 12,3
GBPUSD 75,8 100 -80,8 -38,9 56,6 -56,8 84,7 -45,1 14,6 37,2
USDCHF -78,4 -80,8 100 30,4 -62,4 69 -83,3 41,6 -20,8 -60,3
USDJPY -8,2 -38,9 30,4 100 32 -14,9 -31,4 30,5 -23,7 -2,6
EURJPY 91,8 56,6 -62,4 32 100 -93,1 37,4 21,4 -25,7 10,6
USDCAD -91,7 -56,8 69 -14,9 -93,1 100 -38,5 -20,1 19,5 -14,2
AUDUSD 52,6 84,7 -83,3 -31,4 37,4 -38,5 100 -79,6 34,4 74,9
EURAUD 9,7 -45,1 41,6 30,5 21,4 -20,1 -79,6 100 -52 -79
USDZAR -17 14,6 -20,8 -23,7 -25,7 19,5 34,4 -52 100 40,9
USDHKD 12,3 37,2 -60,3 -2,6 10,6 -14,2 74,9 -79 40,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 18,5 -57,8 -11,8 25,6 -89,4 47 -11,4 -5 -46,1
GBPUSD 18,5 100 60,3 76,8 81,6 -9,9 76,1 -78,3 -72,8 23
USDCHF -57,8 60,3 100 75,7 52,2 52,7 26,4 -53,7 -51,5 49,6
USDJPY -11,8 76,8 75,7 100 93 4,6 72,4 -86,2 -76,6 30,4
EURJPY 25,6 81,6 52,2 93 100 -28,7 87,9 -88,2 -76,3 12,1
USDCAD -89,4 -9,9 52,7 4,6 -28,7 100 -39,6 7,3 0,9 46
AUDUSD 47 76,1 26,4 72,4 87,9 -39,6 100 -93,1 -68 -3
EURAUD -11,4 -78,3 -53,7 -86,2 -88,2 7,3 -93,1 100 74,3 -16
USDZAR -5 -72,8 -51,5 -76,6 -76,3 0,9 -68 74,3 100 -37,5
USDHKD -46,1 23 49,6 30,4 12,1 46 -3 -16 -37,5 100

Εργαλεία Συναλλαγών