Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 84,6 -47,1 -34 14,3 -80,3 73 -75,9 -50,5 -5,9
GBPUSD 84,6 100 -56,1 -43,7 3,5 -85,6 80,3 -79,9 -53,2 -26,2
USDCHF -47,1 -56,1 100 58,9 31,9 50,2 -42,3 42,4 60 29,6
USDJPY -34 -43,7 58,9 100 77,2 41,3 -52,9 54 36,7 43,5
EURJPY 14,3 3,5 31,9 77,2 100 0,9 -10,5 16,2 14,4 42,6
USDCAD -80,3 -85,6 50,2 41,3 0,9 100 -86,3 88,9 58,2 21,4
AUDUSD 73 80,3 -42,3 -52,9 -10,5 -86,3 100 -95,4 -47,2 -21,6
EURAUD -75,9 -79,9 42,4 54 16,2 88,9 -95,4 100 51,3 24,7
USDZAR -50,5 -53,2 60 36,7 14,4 58,2 -47,2 51,3 100 30,8
USDHKD -5,9 -26,2 29,6 43,5 42,6 21,4 -21,6 24,7 30,8 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 76 -76,3 -19,5 74,3 -58 42,7 -27,7 -30,1 22,7
GBPUSD 76 100 -51,8 -26,9 48,4 -42,5 14,4 -1,9 -60,6 -2,2
USDCHF -76,3 -51,8 100 32,5 -44,5 57,4 -40,3 29,4 18,2 -28,1
USDJPY -19,5 -26,9 32,5 100 51 -16,4 48,9 -55,4 40,2 58,7
EURJPY 74,3 48,4 -44,5 51 100 -61,4 70,6 -61,9 0,9 59,8
USDCAD -58 -42,5 57,4 -16,4 -61,4 100 -62,4 56,3 15,9 -46,1
AUDUSD 42,7 14,4 -40,3 48,9 70,6 -62,4 100 -98,7 26,1 87,8
EURAUD -27,7 -1,9 29,4 -55,4 -61,9 56,3 -98,7 100 -33 -89,3
USDZAR -30,1 -60,6 18,2 40,2 0,9 15,9 26,1 -33 100 40
USDHKD 22,7 -2,2 -28,1 58,7 59,8 -46,1 87,8 -89,3 40 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 87,3 -84,8 4 84 -82,1 55,8 8 -24,7 13,6
GBPUSD 87,3 100 -87,8 24 84,7 -84,4 55,9 -1,6 -9,8 18,4
USDCHF -84,8 -87,8 100 3,6 -67,7 66,6 -53,5 0,6 -5,8 -2,1
USDJPY 4 24 3,6 100 57,4 -41,7 14,4 -14,4 -1,6 16,7
EURJPY 84 84,7 -67,7 57,4 100 -89,9 53,5 -1,3 -21,1 20,4
USDCAD -82,1 -84,4 66,6 -41,7 -89,9 100 -65 16,3 25,3 -27,8
AUDUSD 55,8 55,9 -53,5 14,4 53,5 -65 100 -78,3 20,6 48,2
EURAUD 8 -1,6 0,6 -14,4 -1,3 16,3 -78,3 100 -42,7 -47,9
USDZAR -24,7 -9,8 -5,8 -1,6 -21,1 25,3 20,6 -42,7 100 -10,9
USDHKD 13,6 18,4 -2,1 16,7 20,4 -27,8 48,2 -47,9 -10,9 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -7,1 -82 -42,6 15,7 1,5 38,5 19,1 -13,6 -36,6
GBPUSD -7,1 100 42,3 -11,3 -17,3 -75,1 60,5 -68,7 -78,4 80,1
USDCHF -82 42,3 100 48,7 1,9 -39,5 2,8 -52,3 -25,4 61,4
USDJPY -42,6 -11,3 48,7 100 82,7 21,1 -14,3 -10,7 37,3 -20,1
EURJPY 15,7 -17,3 1,9 82,7 100 24,7 7,7 0,9 32,7 -45,3
USDCAD 1,5 -75,1 -39,5 21,1 24,7 100 -78,8 84,9 87,1 -78,1
AUDUSD 38,5 60,5 2,8 -14,3 7,7 -78,8 100 -83,2 -75,5 38,4
EURAUD 19,1 -68,7 -52,3 -10,7 0,9 84,9 -83,2 100 72,2 -63
USDZAR -13,6 -78,4 -25,4 37,3 32,7 87,1 -75,5 72,2 100 -70,9
USDHKD -36,6 80,1 61,4 -20,1 -45,3 -78,1 38,4 -63 -70,9 100

Εργαλεία Συναλλαγών

Δοκιμάστε τις υπηρεσίες των συνεταίρων μας και την πλατφόρμα συναλλαγών με ένα δωρεάν δοκιμαστικό λογαριασμό για 30 ημέρες

Περισσότεροι από 200000 πελάτες παγκοσμίως