Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 84.3 -88.3 71.2 87.8 -88.1 89.4 -76.2 -85.4 20.1
GBPUSD 84.3 100 -82.9 54.6 70.3 -71 84.2 -77 -72.3 10.1
USDCHF -88.3 -82.9 100 -42.9 -63.8 82.4 -72.3 58 64.6 5.5
USDJPY 71.2 54.6 -42.9 100 96 -67.6 87.8 -89 -91.3 37.6
EURJPY 87.8 70.3 -63.8 96 100 -80.6 94.9 -90.5 -95.8 34.1
USDCAD -88.1 -71 82.4 -67.6 -80.6 100 -77.9 66 76 -26.3
AUDUSD 89.4 84.2 -72.3 87.8 94.9 -77.9 100 -97.1 -94.7 22.4
EURAUD -76.2 -77 58 -89 -90.5 66 -97.1 100 91.6 -20.8
USDZAR -85.4 -72.3 64.6 -91.3 -95.8 76 -94.7 91.6 100 -26
USDHKD 20.1 10.1 5.5 37.6 34.1 -26.3 22.4 -20.8 -26 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 81 -89.8 62.6 94.3 62.6 59.1 50.3 -65.7 -4.3
GBPUSD 81 100 -76.3 47.2 74.9 27.1 52.7 35.9 -62.5 -0.1
USDCHF -89.8 -76.3 100 -37.5 -76.6 -55.8 -59.8 -38.1 47.8 2
USDJPY 62.6 47.2 -37.5 100 85.1 13.7 71.1 -72.8 -26.2
EURJPY 94.3 74.9 -76.6 85.1 100 48 39.9 64.3 -75.4 -14.1
USDCAD 62.6 27.1 -55.8 13.7 48 100 71.4 -6.1 -37.5 35.5
AUDUSD 59.1 52.7 -59.8 39.9 71.4 100 -40 -46.5 40
EURAUD 50.3 35.9 -38.1 71.1 64.3 -6.1 -40 100 -24.7 -48
USDZAR -65.7 -62.5 47.8 -72.8 -75.4 -37.5 -46.5 -24.7 100 -13.2
USDHKD -4.3 -0.1 2 -26.2 -14.1 35.5 40 -48 -13.2 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -37.5 -89.1 58.5 92.9 -73.8 89.3 -9.7 -9.6 15.2
GBPUSD -37.5 100 24.8 -63.8 -53.9 74.9 -42.3 23.8 -68.4 22.8
USDCHF -89.1 24.8 100 -39.6 -77.1 60.2 -87.1 25.1 17.9 -6.6
USDJPY 58.5 -63.8 -39.6 100 84.4 -82.3 52.7 -7.2 44.1 -36.3
EURJPY 92.9 -53.9 -77.1 84.4 100 -86.5 83.1 -9.8 13.7 -6.4
USDCAD -73.8 74.9 60.2 -82.3 -86.5 100 -69.9 16.9 -44.4 16.6
AUDUSD 89.3 -42.3 -87.1 52.7 83.1 -69.9 100 -53.5 -15.7 12.8
EURAUD -9.7 23.8 25.1 -7.2 -9.8 16.9 -53.5 100 16.1 0.1
USDZAR -9.6 -68.4 17.9 44.1 13.7 -44.4 -15.7 16.1 100 -36.5
USDHKD 15.2 22.8 -6.6 -36.3 -6.4 16.6 12.8 0.1 -36.5 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 65.9 -68.7 -12.2 64.4 -77.4 84.9 -53.8 -69.4 -51
GBPUSD 65.9 100 -39.5 -9.3 41.4 -45.2 47.9 -22.7 -35 -24.1
USDCHF -68.7 -39.5 100 -29.6 -73.3 90.7 -69.1 54.3 70 90
USDJPY -12.2 -9.3 -29.6 100 67.9 -16 -10.3 -15.4 -48.5
EURJPY 64.4 41.4 -73.3 67.9 100 -69.3 63.1 -48.2 -63.4 -74.7
USDCAD -77.4 -45.2 90.7 -16 -69.3 100 -78.3 61.8 78.4 84.9
AUDUSD 84.9 47.9 -69.1 63.1 -78.3 100 -90.2 -87.4 -56.9
EURAUD -53.8 -22.7 54.3 -10.3 -48.2 61.8 -90.2 100 82.6 49.4
USDZAR -69.4 -35 70 -15.4 -63.4 78.4 -87.4 82.6 100 70.6
USDHKD -51 -24.1 90 -48.5 -74.7 84.9 -56.9 49.4 70.6 100

Εργαλεία Συναλλαγών