Forex Συσχέτιση

Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν την αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων ισοτιμίες της αγοράς ξένου συναλλάγματος. Ο συντελεστής συσχέτισης υπογραμμίζει την ομοιότητα των κινήσεων μεταξύ δύο ισοτιμίες.

  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και θετική στη συνέχεια τα νομίσματα κινούνται με τον ίδιο τρόπο.
  • Αν η συσχέτιση είναι υψηλή και αρνητική, τότε τα νομίσματα κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.
  • Εάν η αντιστοιχία είναι χαμηλή τα νομίσματα δεν κινούνται με τον ίδιο τρόπο.

5 min

Hourly

4 hours

Daily

5 min

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 75,9 -91,4 -94 -79,2 23,2 -81,5 93,9 80 -77,8
GBPUSD 75,9 100 -51,2 -51,4 -32,4 14,6 -33,7 54,5 24 -52,1
USDCHF -91,4 -51,2 100 96,9 92,4 -33,8 84,4 -91,6 -85,9 61,7
USDJPY -94 -51,4 96,9 100 95,3 -26,6 92 -97,4 -92,1 68,5
EURJPY -79,2 -32,4 92,4 95,3 100 -33,7 92 -90,7 -93,5 56,9
USDCAD 23,2 14,6 -33,8 -26,6 -33,7 100 -8 14,6 18,4 25,3
AUDUSD -81,5 -33,7 84,4 92 92 -8 100 -96,5 -96,7 67,6
EURAUD 93,9 54,5 -91,6 -97,4 -90,7 14,6 -96,5 100 93,4 -73
USDZAR 80 24 -85,9 -92,1 -93,5 18,4 -96,7 93,4 100 -61
USDHKD -77,8 -52,1 61,7 68,5 56,9 25,3 67,6 -73 -61 100

Hourly

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 50,7 -97,7 -94 -87 -28,6 -53,6 93,4 81,9 66,4
GBPUSD 50,7 100 -47,7 -55,9 -53,4 -0,5 -54 58,7 62,4 20,2
USDCHF -97,7 -47,7 100 94,7 91,4 25,8 57,8 -93,9 -79,1 -68,3
USDJPY -94 -55,9 94,7 100 92,3 20,6 61,7 -92,7 -77,5 -72
EURJPY -87 -53,4 91,4 92,3 100 2,7 76,1 -93,4 -77,4 -69,7
USDCAD -28,6 -0,5 25,8 20,6 2,7 100 -25,6 -10,9 -17,3 3,3
AUDUSD -53,6 -54 57,8 61,7 76,1 -25,6 100 -79,8 -63,4 -45,6
EURAUD 93,4 58,7 -93,9 -92,7 -93,4 -10,9 -79,8 100 84,6 66
USDZAR 81,9 62,4 -79,1 -77,5 -77,4 -17,3 -63,4 84,6 100 43
USDHKD 66,4 20,2 -68,3 -72 -69,7 3,3 -45,6 66 43 100

4 hours

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 -18,1 -87,3 -71,2 10 -27,2 -27,4 84,8 10,9 34,4
GBPUSD -18,1 100 33,5 -23,6 -55,5 -4,5 -42,1 10,8 -29,2 -30,5
USDCHF -87,3 33,5 100 75,3 9,3 8,3 12 -67,7 -35,5 -39,8
USDJPY -71,2 -23,6 75,3 100 62,6 -4,4 47,9 -76,3 -15,2 -15,9
EURJPY 10 -55,5 9,3 62,6 100 -36,7 37,4 -13,9 -8,6 15,4
USDCAD -27,2 -4,5 8,3 -4,4 -36,7 100 -25,4 -4,7 38,5 -7,7
AUDUSD -27,4 -42,1 12 47,9 37,4 -25,4 100 -74,1 -22,1 -15,4
EURAUD 84,8 10,8 -67,7 -76,3 -13,9 -4,7 -74,1 100 19,9 32,6
USDZAR 10,9 -29,2 -35,5 -15,2 -8,6 38,5 -22,1 19,9 100 55,2
USDHKD 34,4 -30,5 -39,8 -15,9 15,4 -7,7 -15,4 32,6 55,2 100

Daily

  EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY EURJPY USDCAD AUDUSD EURAUD USDZAR USDHKD
EURUSD 100 79,8 -21,5 22,2 71,9 -53,2 61,8 -14,2 -50,3 -56,1
GBPUSD 79,8 100 23,1 56,2 84,9 -64,2 81,8 -52,5 -75,1 -79,8
USDCHF -21,5 23,1 100 84,5 48,2 -45 42,9 -68,1 -59,4 -51,2
USDJPY 22,2 56,2 84,5 100 83,7 -70,4 75,3 -81,2 -86,3 -75,4
EURJPY 71,9 84,9 48,2 83,7 100 -80 88,3 -65,8 -89,6 -85,1
USDCAD -53,2 -64,2 -45 -70,4 -80 100 -91,6 81,3 89 78,2
AUDUSD 61,8 81,8 42,9 75,3 88,3 -91,6 100 -86,6 -93,9 -86,4
EURAUD -14,2 -52,5 -68,1 -81,2 -65,8 81,3 -86,6 100 86,4 73,4
USDZAR -50,3 -75,1 -59,4 -86,3 -89,6 89 -93,9 86,4 100 85
USDHKD -56,1 -79,8 -51,2 -75,4 -85,1 78,2 -86,4 73,4 85 100

Εργαλεία Συναλλαγών