Εξέλιξη δολάρια Αυστραλίας / ευρώ

AUD

Εξέλιξη EUR / AUD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Αυστραλίας = 86.0519 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Αυστραλίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Αυστραλίας = 48.4513 ευρώ