Εξέλιξη δολάρια Μπελίζ / λεμπίρα Ονδούρας

BZD

Εξέλιξη HNL / BZD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Μπελίζ σε λεμπίρα Ονδούρας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια Μπελίζ = 1 289.0817 λεμπίρα Ονδούρας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια Μπελίζ σε λεμπίρα Ονδούρας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια Μπελίζ = 737.6894 λεμπίρα Ονδούρας