Εξέλιξη κορόνες Τσεχίας / ευρώ

CZK

Εξέλιξη EUR / CZK

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Τσεχίας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 κορόνες Τσεχίας = 43.50720 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κορόνες Τσεχίας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 κορόνες Τσεχίας = 29.79827 ευρώ