Εξέλιξη φράγκα Τζιμπουτί / νάιρα Νιγηρίας

DJF

Εξέλιξη NGN / DJF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Τζιμπουτί σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 φράγκα Τζιμπουτί = 245.1077 νάιρα Νιγηρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Τζιμπουτί σε νάιρα Νιγηρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 φράγκα Τζιμπουτί = 61.7293 νάιρα Νιγηρίας