Εξέλιξη λίρες στερλίνες Βρετανίας / λίρες Συρίας

GBP

Εξέλιξη SYP / GBP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λίρες Συρίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 344 485.1564 λίρες Συρίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες στερλίνες Βρετανίας σε λίρες Συρίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 λίρες στερλίνες Βρετανίας = 6 299.3733 λίρες Συρίας