Εξέλιξη φράγκα Γουινέας / ευρώ

GNF

Εξέλιξη EUR / GNF

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Γουινέας σε ευρώ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 φράγκα Γουινέας = 543.27158146 ευρώ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε φράγκα Γουινέας σε ευρώ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 φράγκα Γουινέας = 79.33045099 ευρώ