Συναλλαγματική ισοτιμία φράγκο Λουξεμβούργου (LUF) λίρα Κύπρου (CYP)

Ο μετατροπέας του LUF/CYP παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

LUF
CYP
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 LUF CYP 100 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 1.45 λίρα Κύπρου CYP
200 LUF CYP 200 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 2.90 λίρες Κύπρου CYP
1 500 LUF CYP 1 500 φράγκο Λουξεμβούργου LUF = 21.76 λίρες Κύπρου CYP
5 000 LUF CYP 5 000 φράγκα Λουξεμβούργου LUF = 72.55 λίρες Κύπρου CYP

πίνακα μετατροπής

φράγκο Λουξεμβούργου (LUF)/λίρα Κύπρου (CYP)
100 φράγκα Λουξεμβούργου = 1.45 λίρα Κύπρου
200 φράγκα Λουξεμβούργου = 2.90 λίρες Κύπρου
300 φράγκα Λουξεμβούργου = 4.35 λίρες Κύπρου
400 φράγκα Λουξεμβούργου = 5.80 λίρες Κύπρου
500 φράγκα Λουξεμβούργου = 7.25 λίρες Κύπρου
600 φράγκα Λουξεμβούργου = 8.71 λίρες Κύπρου
700 φράγκα Λουξεμβούργου = 10.16 λίρες Κύπρου
800 φράγκα Λουξεμβούργου = 11.61 λίρες Κύπρου
900 φράγκα Λουξεμβούργου = 13.06 λίρες Κύπρου
1 000 φράγκο Λουξεμβούργου = 14.51 λίρες Κύπρου
1 500 φράγκο Λουξεμβούργου = 21.76 λίρες Κύπρου
2 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 29.02 λίρες Κύπρου
2 500 φράγκα Λουξεμβούργου = 36.27 λίρες Κύπρου
3 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 43.53 λίρες Κύπρου
4 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 58.04 λίρες Κύπρου
5 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 72.55 λίρες Κύπρου
6 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 87.05 λίρες Κύπρου
7 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 101.56 λίρες Κύπρου
8 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 116.07 λίρες Κύπρου
9 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 130.58 λίρες Κύπρου
10 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 145.09 λίρες Κύπρου
15 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 217.64 λίρες Κύπρου
20 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 290.18 λίρες Κύπρου
50 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 725.45 λίρες Κύπρου
100 000 φράγκα Λουξεμβούργου = 1 450.90 λίρα Κύπρου