Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / τάκα Μπαγκλαντές

NGN

Εξέλιξη BDT / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 596.22876 τάκα Μπαγκλαντές

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε τάκα Μπαγκλαντές ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 68.31133 τάκα Μπαγκλαντές