Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / δολάρια Λιβερίας

NGN

Εξέλιξη LRD / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια Λιβερίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 668.94960 δολάρια Λιβερίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε δολάρια Λιβερίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 νάιρα Νιγηρίας = 7.63719 δολάρια Λιβερίας