Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / σελίνια Τανζανίας

NGN

Εξέλιξη TZS / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σελίνια Τανζανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 νάιρα Νιγηρίας = 1 160.1012 σελίνια Τανζανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε σελίνια Τανζανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 νάιρα Νιγηρίας = 553.8312 σελίνια Τανζανίας