Εξέλιξη νάιρα Νιγηρίας / DogeCoin

NGN

Εξέλιξη XDG / NGN

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε DogeCoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 402 360.241487 DogeCoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε νάιρα Νιγηρίας σε DogeCoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 νάιρα Νιγηρίας = 36.063069 DogeCoin