Εξέλιξη λίρες Νότιου Σουδάν / λίρες στερλίνες Βρετανίας

SSP

Εξέλιξη GBP / SSP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Νότιου Σουδάν σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

10000 λίρες Νότιου Σουδάν = 2 362.040835 λίρες στερλίνες Βρετανίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Νότιου Σουδάν σε λίρες στερλίνες Βρετανίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

10000 λίρες Νότιου Σουδάν = 17.523824 λίρες στερλίνες Βρετανίας