Εξέλιξη δηνάρια Τυνησίας / δηνάρια Σερβίας

TND

Εξέλιξη RSD / TND

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δηνάρια Τυνησίας = 5 997.0788 δηνάρια Σερβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δηνάρια Τυνησίας σε δηνάρια Σερβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δηνάρια Τυνησίας = 3 391.9170 δηνάρια Σερβίας