Εξέλιξη λίρες Τουρκίας / Ουγγιές χρυσού

TRY

Εξέλιξη XAU / TRY

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 λίρες Τουρκίας = 457 545 636.40910232 Ουγγιές χρυσού

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε λίρες Τουρκίας σε Ουγγιές χρυσού ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 λίρες Τουρκίας = 33.32630736 Ουγγιές χρυσού