Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / πέσο Κολομβίας

USD

Εξέλιξη COP / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 420 176.5109 πέσο Κολομβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 166 203.2113 πέσο Κολομβίας