Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ντιράμ Μαρόκου

USD

Εξέλιξη MAD / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ντιράμ Μαρόκου ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 1 110.6452 ντιράμ Μαρόκου

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ντιράμ Μαρόκου ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 718.9421 ντιράμ Μαρόκου