Εξέλιξη δολάρια ΗΠΑ / ρινγκίτ Μαλαισίας

USD

Εξέλιξη MYR / USD

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 δολάρια ΗΠΑ = 449.7807 ρινγκίτ Μαλαισίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε δολάρια ΗΠΑ σε ρινγκίτ Μαλαισίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 δολάρια ΗΠΑ = 293.6598 ρινγκίτ Μαλαισίας