ทอง (usd) XAUUSD

1571.72 10.72 0.69%
ข้อมูล
การเปิด 1560.95
ช่วงชีวิตประจำวัน 1556.65 1575.83
ช่วงรายสัปดาห์ 1546.4 1575.83
ช่วงประจำปี 1517.34 1611.5
สัปดาห์ 0.93%
เดือน 3.6%
ปี 3.6%