ทอง (usd) XAUUSD

1211.38 7.59 0.63%
ข้อมูล
การเปิด 1203.81
ช่วงชีวิตประจำวัน 1198.66 1215.07
ช่วงรายสัปดาห์ 1198.66 1215.07
ช่วงประจำปี 1146.17 1218.94
สัปดาห์ 0.63%
เดือน 5.26%
ปี 5.26%