ทอง (usd) XAUUSD

1804.87 -1.83 -0.1%
ข้อมูล
การเปิด 1806.7
ช่วงชีวิตประจำวัน 1803.49 1807.33
ช่วงรายสัปดาห์ 1802.77 1841.1
ช่วงประจำปี 1780.33 2070.63
สัปดาห์ -1.23%
เดือน -0.1%
ปี -1.31%
.
  เข้าสู่ระบบ