Vàng (usd) XAUUSD

1865.69 -49.5 -2.58%
Thông tin
khai mạc 1915.19
phạm vi hàng ngày 1861.43 1918.66
phạm vi hàng tuần 1861.43 1918.66
phạm vi hàng năm 1824.34 1959.77
tuần -2.58%
tháng -3.2%
năm 2.3%
.
  Đăng nhập