Vàng (usd) XAUUSD

1833.19 -5.8 -0.32%
Thông tin
khai mạc 1839.04
phạm vi hàng ngày 1828.55 1842.83
phạm vi hàng tuần 1805.84 1847.95
phạm vi hàng năm 1782.68 1847.95
tuần 0.84%
tháng 0.24%
năm 0.24%
  Đăng nhập