Vàng (usd) XAUUSD

1248.92 2.03 0.16%
Thông tin
khai mạc 1246.76
phạm vi hàng ngày 1243.82 1249.35
phạm vi hàng tuần 1243.82 1258.9
phạm vi hàng năm 1146.17 1296.2
tuần -0.51%
tháng 0.54%
năm 8.52%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày