Vàng (usd) XAUUSD

1502,1 1,19 0,08%
Thông tin
khai mạc 1500,86
phạm vi hàng ngày 1499,67 1503,64
phạm vi hàng tuần 1493,57 1512,07
phạm vi hàng năm 1266,39 1557,07
tuần 0,9%
tháng -1,19%
năm 17,13%