Vàng (usd) XAUUSD

1306.04 -2.98 -0.23%
Thông tin
khai mạc 1308.9
phạm vi hàng ngày 1305.18 1310.88
phạm vi hàng tuần 1304.67 1319.81
phạm vi hàng năm 1146.17 1357.69
tuần -1.09%
tháng -1.15%
năm 13.49%