Vàng (usd) XAUUSD

1275,68 1,38 0,11%
Thông tin
khai mạc 1274,34
phạm vi hàng ngày 1271,28 1277,69
phạm vi hàng tuần 1271,28 1290,45
phạm vi hàng năm 1271,28 1346,74
tuần -1,13%
tháng -1,29%
năm -0,52%