Vàng (usd) XAUUSD

1424,96 -0,38 -0,03%
Thông tin
khai mạc 1425,38
phạm vi hàng ngày 1420,52 1439,32
phạm vi hàng tuần 1400,93 1439,32
phạm vi hàng năm 1266,39 1439,32
tuần 1,82%
tháng 9,17%
năm 11,12%