Vàng (usd) XAUUSD

1571.72 10.72 0.69%
Thông tin
khai mạc 1560.95
phạm vi hàng ngày 1556.65 1575.83
phạm vi hàng tuần 1546.4 1575.83
phạm vi hàng năm 1517.34 1611.5
tuần 0.93%
tháng 3.6%
năm 3.6%