Vàng (usd) XAUUSD

1326,5 5,45 0,41%
Thông tin
khai mạc 1321,24
phạm vi hàng ngày 1321 1327,6
phạm vi hàng tuần 1321 1327,6
phạm vi hàng năm 1276,7 1327,6
tuần 0,41%
tháng 0,41%
năm 3,44%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới