Vàng (usd) XAUUSD

1881.6 1.88 0.1%
Thông tin
khai mạc 1879.67
phạm vi hàng ngày 1875.95 1885.05
phạm vi hàng tuần 1869.46 1911.35
phạm vi hàng năm 1451.43 2075.28
tuần -1.07%
tháng -0.33%
năm 24.03%
  Đăng nhập