Vàng (usd) XAUUSD

1753.42 2.96 0.17%
Thông tin
khai mạc 1749.57
phạm vi hàng ngày 1744.89 1760.91
phạm vi hàng tuần 1744.89 1760.91
phạm vi hàng năm 1676.87 1959.41
tuần 0.17%
tháng -3.37%
năm -7.64%
  Đăng nhập