Vàng (usd) XAUUSD

1649.18 -15.54 -0.93%
Thông tin
khai mạc 1665.2
phạm vi hàng ngày 1643.15 1669.48
phạm vi hàng tuần 1616.17 1675.6
phạm vi hàng năm 1451.43 1703.22
tuần 1.9%
tháng 4.46%
năm 8.71%