Vàng (usd) XAUUSD

1993.47 -10.98 -0.55%
Thông tin
khai mạc 2007.12
phạm vi hàng ngày 1991.4 2007.85
phạm vi hàng tuần 1991.4 2007.85
phạm vi hàng năm 1804.69 2120.69
tuần -0.55%
tháng -2.29%
năm 9.3%
.
  Đăng nhập