Vàng (usd) XAUUSD

1954.6 -3.09 -0.16%
Thông tin
khai mạc 1957.64
phạm vi hàng ngày 1951.36 1961.62
phạm vi hàng tuần 1862.9 2049.92
phạm vi hàng năm 1451.43 2075.28
tuần -3.96%
tháng -1.08%
năm 28.84%
  Đăng nhập