Vàng (usd) XAUUSD

1779.26 -22.77 -1.26%
Thông tin
khai mạc 1799.15
phạm vi hàng ngày 1773.05 1801.72
phạm vi hàng tuần 1773.05 1801.72
phạm vi hàng năm 1680.94 2070.63
tuần -1.26%
tháng 0.74%
năm -2.71%
.
  Đăng nhập