Vàng (usd) XAUUSD

1267.48 12.1 0.96%
Thông tin
khai mạc 1255.24
phạm vi hàng ngày 1254.19 1269.54
phạm vi hàng tuần 1247.91 1269.54
phạm vi hàng năm 1146.17 1295.11
tuần 0.97%
tháng -0.1%
năm 10.14%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày