Vàng (usd) XAUUSD

1211.38 7.59 0.63%
Thông tin
khai mạc 1203.81
phạm vi hàng ngày 1198.66 1215.07
phạm vi hàng tuần 1195.89 1218.94
phạm vi hàng năm 1146.17 1218.94
tuần 1.13%
tháng 5.26%
năm 5.26%