Vàng (usd) XAUUSD

1727.6 -4.43 -0.26%
Thông tin
khai mạc 1731.99
phạm vi hàng ngày 1723.79 1736.46
phạm vi hàng tuần 1723.79 1745.08
phạm vi hàng năm 1676.86 1959.4
tuần -0.93%
tháng 1.18%
năm -9%
  Đăng nhập