Vàng (usd) XAUUSD

1843.1 2.04 0.11%
Thông tin
khai mạc 1841.01
phạm vi hàng ngày 1839.55 1843.38
phạm vi hàng tuần 1810.57 1845.68
phạm vi hàng năm 1810.57 1959.4
tuần 0.79%
tháng -2.91%
năm -2.91%
  Đăng nhập