แพลทินัม (usd) XPTUSD

1004.19 23.47 2.39%
ข้อมูล
การเปิด 980.74
ช่วงชีวิตประจำวัน 973.08 1004.57
ช่วงรายสัปดาห์ 962.55 1004.57
ช่วงประจำปี 922.45 1008.21
สัปดาห์ 3.51%
เดือน 3.69%
ปี 3.69%
  เข้าสู่ระบบ