bạch kim (usd) XPTUSD

811,49 7,38 0,92%
Thông tin
khai mạc 804,19
phạm vi hàng ngày 798,07 811,5
phạm vi hàng tuần 791,08 811,5
phạm vi hàng năm 780,09 915,11
tuần 0,82%
tháng 2,3%
năm 1,95%