bạch kim (usd) XPTUSD

902.26 0.45 0.05%
Thông tin
khai mạc 901.86
phạm vi hàng ngày 888.33 905.34
phạm vi hàng tuần 881.28 915.81
phạm vi hàng năm 866.87 1003.93
tuần -0.66%
tháng -2.02%
năm -9.25%
.
  Đăng nhập