bạch kim (usd) XPTUSD

996.6 -2.3 -0.23%
Thông tin
khai mạc 999.05
phạm vi hàng ngày 994.4 1000.5
phạm vi hàng tuần 904.15 1013.05
phạm vi hàng năm 904.15 1339.35
tuần 5.75%
tháng -1.91%
năm -7.11%
  Đăng nhập