bạch kim (usd) XPTUSD

1220.55 2.85 0.23%
Thông tin
khai mạc 1217.6
phạm vi hàng ngày 1211.93 1224.7
phạm vi hàng tuần 1211.93 1279.7
phạm vi hàng năm 1008.47 1339.57
tuần -2.88%
tháng 1.44%
năm 13.77%
  Đăng nhập