bạch kim (usd) XPTUSD

1114.2 -9.05 -0.81%
Thông tin
khai mạc 1123.2
phạm vi hàng ngày 1110.11 1123.89
phạm vi hàng tuần 1110.11 1228.85
phạm vi hàng năm 1008.47 1339.57
tuần -6.75%
tháng -6.75%
năm 3.85%
  Đăng nhập