bạch kim (usd) XPTUSD

847,64 -6,16 -0,72%
Thông tin
khai mạc 853,89
phạm vi hàng ngày 847,46 854,87
phạm vi hàng tuần 840,55 858,58
phạm vi hàng năm 780,09 915,11
tuần -0,2%
tháng -1,98%
năm 6,49%