bạch kim (usd) XPTUSD

1014.34 1.5 0.15%
Thông tin
khai mạc 1012.89
phạm vi hàng ngày 1012.64 1016.98
phạm vi hàng tuần 993.69 1023.1
phạm vi hàng năm 993.69 1112.45
tuần -0.1%
tháng -0.06%
năm -6.14%
.
  Đăng nhập