bạch kim (usd) XPTUSD

941.7 -24.55 -2.54%
Thông tin
khai mạc 958.95
phạm vi hàng ngày 941.7 968.45
phạm vi hàng tuần 914.1 1007.77
phạm vi hàng năm 564.95 1041.62
tuần -2.39%
tháng 4.04%
năm -2.49%
  Đăng nhập