bạch kim (usd) XPTUSD

969.45 4.9 0.51%
Thông tin
khai mạc 963.81
phạm vi hàng ngày 947.87 972.59
phạm vi hàng tuần 947.87 972.59
phạm vi hàng năm 564.95 1041.62
tuần 0.51%
tháng 14.62%
năm 0.38%
  Đăng nhập