bạch kim (usd) XPTUSD

732.98 -7 -0.95%
Thông tin
khai mạc 739.86
phạm vi hàng ngày 726.74 758.86
phạm vi hàng tuần 724.17 758.86
phạm vi hàng năm 564.95 1041.62
tuần 1.15%
tháng 1.94%
năm -24.1%