bạch kim (usd) XPTUSD

827,92 2,76 0,33%
Thông tin
khai mạc 825,24
phạm vi hàng ngày 823,99 828,12
phạm vi hàng tuần 802,52 833,98
phạm vi hàng năm 780,09 833,98
tuần 2,52%
tháng 0,76%
năm 4,01%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới