bạch kim (usd) XPTUSD

941.29 8.45 0.91%
Thông tin
khai mạc 932.79
phạm vi hàng ngày 923.86 948.29
phạm vi hàng tuần 917.24 948.29
phạm vi hàng năm 805.49 1198.78
tuần 1.2%
tháng 5.86%
năm -2.81%
.
  Đăng nhập