bạch kim (usd) XPTUSD

898,47 -4,89 -0,54%
Thông tin
khai mạc 903,34
phạm vi hàng ngày 893,63 914,26
phạm vi hàng tuần 893,63 914,26
phạm vi hàng năm 780,09 915,11
tuần -0,54%
tháng 5,8%
năm 12,88%