bạch kim (usd) XPTUSD

970.13 -0.53 -0.05%
Thông tin
khai mạc 970.61
phạm vi hàng ngày 966.4 984.03
phạm vi hàng tuần 966.4 984.03
phạm vi hàng năm 922.45 1008.21
tuần -0.05%
tháng 0.17%
năm 0.17%
  Đăng nhập