bạch kim (usd) XPTUSD

928.75 -14.52 -1.54%
Thông tin
khai mạc 943.35
phạm vi hàng ngày 922.87 944.76
phạm vi hàng tuần 888.5 949
phạm vi hàng năm 780.09 997.96
tuần 3.57%
tháng 3.63%
năm 16.68%