แปลง Afghani อัฟกานิสถาน มนัสอาเซอร์ไบจัน

؋
ман

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / มนัสอาเซอร์ไบจัน

ตารางการแปลง

100 afghani อัฟกานิสถาน = 2.45 ман
200 afghani อัฟกานิสถาน = 4.91 ман
300 afghani อัฟกานิสถาน = 7.36 ман
400 afghani อัฟกานิสถาน = 9.81 ман
500 afghani อัฟกานิสถาน = 12.27 ман
600 afghani อัฟกานิสถาน = 14.72 ман
700 afghani อัฟกานิสถาน = 17.17 ман
800 afghani อัฟกานิสถาน = 19.62 ман
900 afghani อัฟกานิสถาน = 22.08 ман
1 000 afghani อัฟกานิสถาน = 24.53 ман
1 500 afghani อัฟกานิสถาน = 36.80 ман
2 000 afghani อัฟกานิสถาน = 49.06 ман
2 500 afghani อัฟกานิสถาน = 61.33 ман
3 000 afghani อัฟกานิสถาน = 73.59 ман
4 000 afghani อัฟกานิสถาน = 98.12 ман
5 000 afghani อัฟกานิสถาน = 122.66 ман
6 000 afghani อัฟกานิสถาน = 147.19 ман
7 000 afghani อัฟกานิสถาน = 171.72 ман
8 000 afghani อัฟกานิสถาน = 196.25 ман
9 000 afghani อัฟกานิสถาน = 220.78 ман
10 000 afghani อัฟกานิสถาน = 245.31 ман

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

มนัสอาเซอร์ไบจัน currency

  • iso 4217: AZN
  • อาเซอร์ไบจาน

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / มนัสอาเซอร์ไบจัน

2016-09-28 ► 1 AFN = 0.024531 AZN ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน มนัสอาเซอร์ไบจัน . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน มนัสอาเซอร์ไบจัน ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-09-28

1 AFN = 0.024531 AZN

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ