แปลง Afghani อัฟกานิสถาน Dalasi แกมเบีย

؋
GMD

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / Dalasi แกมเบีย

ตารางการแปลง

1 afghani อัฟกานิสถาน = 0.65 GMD
2 afghani อัฟกานิสถาน = 1.31 GMD
3 afghani อัฟกานิสถาน = 1.96 GMD
4 afghani อัฟกานิสถาน = 2.62 GMD
5 afghani อัฟกานิสถาน = 3.27 GMD
6 afghani อัฟกานิสถาน = 3.93 GMD
7 afghani อัฟกานิสถาน = 4.58 GMD
8 afghani อัฟกานิสถาน = 5.24 GMD
9 afghani อัฟกานิสถาน = 5.89 GMD
10 afghani อัฟกานิสถาน = 6.55 GMD
15 afghani อัฟกานิสถาน = 9.82 GMD
20 afghani อัฟกานิสถาน = 13.09 GMD
25 afghani อัฟกานิสถาน = 16.36 GMD
30 afghani อัฟกานิสถาน = 19.64 GMD
40 afghani อัฟกานิสถาน = 26.18 GMD
50 afghani อัฟกานิสถาน = 32.73 GMD
60 afghani อัฟกานิสถาน = 39.27 GMD
70 afghani อัฟกานิสถาน = 45.82 GMD
80 afghani อัฟกานิสถาน = 52.36 GMD
90 afghani อัฟกานิสถาน = 58.91 GMD
100 afghani อัฟกานิสถาน = 65.45 GMD

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

Dalasi แกมเบีย currency

  • iso 4217: GMD
  • แกมเบีย

แปลง Afghani อัฟกานิสถาน / Dalasi แกมเบีย

2016-10-01 ► 1 AFN = 0.6545 GMD ► แปลง Afghani อัฟกานิสถาน Dalasi แกมเบีย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน Dalasi แกมเบีย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-01

1 AFN = 0.6545 GMD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ