ดาลาซีแกมเบีย

ดาลาซีแกมเบีย GMD
1 THB = 1.5196 GMD
1 USD = 47.7750 GMD
1 KRW = 0.0446 GMD
1 CNY = 7.5255 GMD
1 JPY = 0.4475 GMD
1 BGN = 30.2659 GMD
1 CZK = 2.3390 GMD
1 DKK = 7.9439 GMD
1 GBP = 66.7550 GMD
1 HUF = 0.1902 GMD
1 PLN = 14.3084 GMD
1 RON = 12.6923 GMD
1 SEK = 5.9669 GMD
1 CHF = 51.3386 GMD
1 NOK = 6.1214 GMD
1 HRK = 7.9546 GMD
1 RUB = 0.8461 GMD
1 TRY = 12.6915 GMD
1 AUD = 37.7686 GMD
1 BRL = 14.7695 GMD