Converter Afghani อัฟกานิสถาน Rufiyaa มัลดีฟส์

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / Rufiyaa มัลดีฟส์

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

Rufiyaa มัลดีฟส์ currency

  • iso 4217: MVR
  • มัลดีฟส์

Converter Afghani อัฟกานิสถาน / Rufiyaa มัลดีฟส์

2016-08-30 ► 1 AFN = 0.2269 MVR ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน Rufiyaa มัลดีฟส์ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน Rufiyaa มัลดีฟส์ ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-30

1 AFN = 0.2269 MVR

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ