Converter Afghani อัฟกานิสถาน Dobra Sao Tome

Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / Dobra Sao Tome

Afghani อัฟกานิสถาน currency

  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน

Dobra Sao Tome currency

  • iso 4217: STD
  • เซาโตเมและปรินซิปี

Converter Afghani อัฟกานิสถาน / Dobra Sao Tome

2016-08-28 ► 1 AFN = 324.1953 STD ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน Dobra Sao Tome . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ Afghani อัฟกานิสถาน Dobra Sao Tome ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-28

1 AFN = 324.1953 STD

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ