แปลง ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า (AFR) ชิลลิงออสเตรีย (ATS)

AFR
ATS
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า AFR/ATS เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 AFR ATS 100 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR = 2.10 ชิลลิงออสเตรีย ATS
200 AFR ATS 200 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR = 4.20 ชิลลิงออสเตรีย ATS
1 500 AFR ATS 1 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR = 31.47 ชิลลิงออสเตรีย ATS
5 000 AFR ATS 5 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า AFR = 104.89 ชิลลิงออสเตรีย ATS

ตารางการแปลง

ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า (AFR)/ชิลลิงออสเตรีย (ATS)
100 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 2.10 ชิลลิงออสเตรีย
200 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 4.20 ชิลลิงออสเตรีย
300 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 6.29 ชิลลิงออสเตรีย
400 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 8.39 ชิลลิงออสเตรีย
500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 10.49 ชิลลิงออสเตรีย
600 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 12.59 ชิลลิงออสเตรีย
700 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 14.68 ชิลลิงออสเตรีย
800 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 16.78 ชิลลิงออสเตรีย
900 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 18.88 ชิลลิงออสเตรีย
1 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 20.98 ชิลลิงออสเตรีย
1 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 31.47 ชิลลิงออสเตรีย
2 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 41.95 ชิลลิงออสเตรีย
2 500 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 52.44 ชิลลิงออสเตรีย
3 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 62.93 ชิลลิงออสเตรีย
4 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 83.91 ชิลลิงออสเตรีย
5 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 104.89 ชิลลิงออสเตรีย
6 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 125.86 ชิลลิงออสเตรีย
7 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 146.84 ชิลลิงออสเตรีย
8 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 167.82 ชิลลิงออสเตรีย
9 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 188.79 ชิลลิงออสเตรีย
10 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 209.77 ชิลลิงออสเตรีย
15 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 314.66 ชิลลิงออสเตรีย
20 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 419.54 ชิลลิงออสเตรีย
50 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 1 048.85 ชิลลิงออสเตรีย
100 000 ฟรังก์ฝรั่งเศสเก่า = 2 097.70 ชิลลิงออสเตรีย