chuyển đổi Old franc Pháp (AFR) Đồng Schiling Áo (ATS)

AFR
ATS
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi AFR/ATS được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

chuyển đổi trong Kết quả -
100 AFR ATS 100 Old franc Pháp AFR = 2.10 Đồng Schiling Áo ATS
200 AFR ATS 200 Old franc Pháp AFR = 4.20 Đồng Schiling Áo ATS
1 500 AFR ATS 1 500 Old franc Pháp AFR = 31.47 Đồng Schiling Áo ATS
5 000 AFR ATS 5 000 Old franc Pháp AFR = 104.89 Đồng Schiling Áo ATS

bảng chuyển đổi

Old franc Pháp (AFR)/Đồng Schiling Áo (ATS)
100 Old franc Pháp = 2.10 Đồng Schiling Áo
200 Old franc Pháp = 4.20 Đồng Schiling Áo
300 Old franc Pháp = 6.29 Đồng Schiling Áo
400 Old franc Pháp = 8.39 Đồng Schiling Áo
500 Old franc Pháp = 10.49 Đồng Schiling Áo
600 Old franc Pháp = 12.59 Đồng Schiling Áo
700 Old franc Pháp = 14.68 Đồng Schiling Áo
800 Old franc Pháp = 16.78 Đồng Schiling Áo
900 Old franc Pháp = 18.88 Đồng Schiling Áo
1 000 Old franc Pháp = 20.98 Đồng Schiling Áo
1 500 Old franc Pháp = 31.47 Đồng Schiling Áo
2 000 Old franc Pháp = 41.95 Đồng Schiling Áo
2 500 Old franc Pháp = 52.44 Đồng Schiling Áo
3 000 Old franc Pháp = 62.93 Đồng Schiling Áo
4 000 Old franc Pháp = 83.91 Đồng Schiling Áo
5 000 Old franc Pháp = 104.89 Đồng Schiling Áo
6 000 Old franc Pháp = 125.86 Đồng Schiling Áo
7 000 Old franc Pháp = 146.84 Đồng Schiling Áo
8 000 Old franc Pháp = 167.82 Đồng Schiling Áo
9 000 Old franc Pháp = 188.79 Đồng Schiling Áo
10 000 Old franc Pháp = 209.77 Đồng Schiling Áo
15 000 Old franc Pháp = 314.66 Đồng Schiling Áo
20 000 Old franc Pháp = 419.54 Đồng Schiling Áo
50 000 Old franc Pháp = 1 048.85 Đồng Schiling Áo
100 000 Old franc Pháp = 2 097.70 Đồng Schiling Áo