วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / เยนญี่ปุ่น

BDT

วิวัฒนาการของ JPY / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เยนญี่ปุ่น คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 238.0729 เยนญี่ปุ่น

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น เยนญี่ปุ่น คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 90.1369 เยนญี่ปุ่น