Sự phát triển của Taka Bangladesh / Yên Nhật

BDT

Sự phát triển của JPY / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Yên Nhật là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 238.0729 Yên Nhật

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Yên Nhật là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 90.1369 Yên Nhật