วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / รูปีปากีสถาน

BDT

วิวัฒนาการของ PKR / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูปีปากีสถาน คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 ตากาบังกลาเทศ = 254.6224 รูปีปากีสถาน

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น รูปีปากีสถาน คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 ตากาบังกลาเทศ = 84.2141 รูปีปากีสถาน