Sự phát triển của Taka Bangladesh / Rupee Pakistan

BDT

Sự phát triển của PKR / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rupee Pakistan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Taka Bangladesh = 267.9455 Rupee Pakistan

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Rupee Pakistan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Taka Bangladesh = 84.2141 Rupee Pakistan