วิวัฒนาการของ ตากาบังกลาเทศ / ลีราตุรกี

BDT

วิวัฒนาการของ TRY / BDT

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 194.98740 ลีราตุรกี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน ตากาบังกลาเทศ เป็น ลีราตุรกี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 ตากาบังกลาเทศ = 16.77290 ลีราตุรกี