Sự phát triển của Taka Bangladesh / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

BDT

Sự phát triển của TRY / BDT

Ngày tốt nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Taka Bangladesh = 192.83625 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Taka Bangladesh sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Taka Bangladesh = 16.77290 Lia Thổ Nhĩ Kỳ