วิวัฒนาการของ เปโซชิลี / เปเซตาอันดอร์รา

CLP

วิวัฒนาการของ ADP / CLP

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซชิลี เป็น เปเซตาอันดอร์รา คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 เปโซชิลี = 245.73690 เปเซตาอันดอร์รา

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซชิลี เป็น เปเซตาอันดอร์รา คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 เปโซชิลี = 169.10126 เปเซตาอันดอร์รา