วิวัฒนาการของ เปเซตาอันดอร์รา / เปโซชิลี

ADP

วิวัฒนาการของ CLP / ADP

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปเซตาอันดอร์รา เป็น เปโซชิลี คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 เปเซตาอันดอร์รา = 576.4433 เปโซชิลี

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปเซตาอันดอร์รา เป็น เปโซชิลี คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 เปเซตาอันดอร์รา = 406.9393 เปโซชิลี