วิวัฒนาการของ เปโซชิลี / เปโซโคลอมเบีย

CLP

วิวัฒนาการของ COP / CLP

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซชิลี เป็น เปโซโคลอมเบีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 เปโซชิลี = 523.2425 เปโซโคลอมเบีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซชิลี เป็น เปโซโคลอมเบีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 เปโซชิลี = 322.5391 เปโซโคลอมเบีย