Εξέλιξη πέσο Χιλής / πέσο Κολομβίας

CLP

Εξέλιξη COP / CLP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Χιλής σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 πέσο Χιλής = 517.9311 πέσο Κολομβίας

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Χιλής σε πέσο Κολομβίας ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 πέσο Χιλής = 322.5391 πέσο Κολομβίας