วิวัฒนาการของ เปโซคิวบา / ดอลลาร์สหรัฐ

CUP

วิวัฒนาการของ USD / CUP

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซคิวบา เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000 เปโซคิวบา = 1 026.39163 ดอลลาร์สหรัฐ

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน เปโซคิวบา เป็น ดอลลาร์สหรัฐ คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000 เปโซคิวบา = 38.83471 ดอลลาร์สหรัฐ