Εξέλιξη πέσο Κούβας / δολάρια ΗΠΑ

CUP

Εξέλιξη USD / CUP

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Κούβας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000 πέσο Κούβας = 1 026.39163 δολάρια ΗΠΑ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε πέσο Κούβας σε δολάρια ΗΠΑ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000 πέσο Κούβας = 38.83471 δολάρια ΗΠΑ