Sự phát triển của Peso Cuba / Đô la Mỹ

CUP

Sự phát triển của USD / CUP

Ngày tốt nhất để đổi từ Peso Cuba sang Đô la Mỹ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Peso Cuba = 1 026.39163 Đô la Mỹ

Ngày xấu nhất để đổi từ Peso Cuba sang Đô la Mỹ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Peso Cuba = 38.83471 Đô la Mỹ