แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง นอร์เวย์โค

$
kr

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / นอร์เวย์โค

ตารางการแปลง

1 ดอลลาร์ฮ่องกง = 1.06 kr
2 ดอลลาร์ฮ่องกง = 2.13 kr
3 ดอลลาร์ฮ่องกง = 3.19 kr
4 ดอลลาร์ฮ่องกง = 4.25 kr
5 ดอลลาร์ฮ่องกง = 5.32 kr
6 ดอลลาร์ฮ่องกง = 6.38 kr
7 ดอลลาร์ฮ่องกง = 7.44 kr
8 ดอลลาร์ฮ่องกง = 8.51 kr
9 ดอลลาร์ฮ่องกง = 9.57 kr
10 ดอลลาร์ฮ่องกง = 10.63 kr
15 ดอลลาร์ฮ่องกง = 15.95 kr
20 ดอลลาร์ฮ่องกง = 21.27 kr
25 ดอลลาร์ฮ่องกง = 26.59 kr
30 ดอลลาร์ฮ่องกง = 31.90 kr
40 ดอลลาร์ฮ่องกง = 42.54 kr
50 ดอลลาร์ฮ่องกง = 53.17 kr
60 ดอลลาร์ฮ่องกง = 63.80 kr
70 ดอลลาร์ฮ่องกง = 74.44 kr
80 ดอลลาร์ฮ่องกง = 85.07 kr
90 ดอลลาร์ฮ่องกง = 95.71 kr
100 ดอลลาร์ฮ่องกง = 106.34 kr

สกุลเงิน ฮ่องกง

สกุลเงิน นอร์เวย์

แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง / นอร์เวย์โค

2016-10-22 ► 1 HKD = 1.0634 NOK ► แปลง ดอลลาร์ฮ่องกง นอร์เวย์โค . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง นอร์เวย์โค ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-10-22

1 HKD = 1.0634 NOK

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ