Converter ดอลลาร์ฮ่องกง เปรูโซล Nuevo

Graphic ดอลลาร์ฮ่องกง / เปรูโซล Nuevo

ดอลลาร์ฮ่องกง currency

  • iso 4217: HKD
  • ฮ่องกง

เปรูโซล Nuevo currency

  • iso 4217: PEN
  • เปรู

Converter ดอลลาร์ฮ่องกง / เปรูโซล Nuevo

2016-08-24 ► 1 HKD = 0.4319 PEN ► Converter ดอลลาร์ฮ่องกง เปรูโซล Nuevo . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง เปรูโซล Nuevo ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-08-24

1 HKD = 0.4319 PEN

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ